Verbouwing Terras

Vorderingen verbouwing terras (Update 11-08-2020)

Na ons laatste bericht over de vorderingen met betrekking tot de verbouwing van het terras, is het alom bekend Coronavirus uitgebroken. Als gevolg daarvan hebben de werkzaamheden van de WT enige tijd stilgelegen. Na verloop van tijd hebben we de draad weer opgepakt en heeft de WT een keuze gemaakt voor de aanschaf van de nieuwe tafels en stoelen welke in juni jl. zijn afgeleverd. Sinds de heropening van ons park en de kantine zijn ze in gebruik genomen.
Verder heeft de WT met de gewaardeerde hulp van de werkcommissie de grondankers voor de drie parasols aangebracht. De parasols zijn eveneens in gebruik genomen. Een handleiding voor de do’s en dont’s voor de parasols wordt binnenkort op de site geplaatst.
Naast dit alles heeft de WT de afgelopen maanden contact gehad en overleg gevoerd met de gemeente Zwijndrecht over de eventuele voorwaarden voor de plaatsing van de nieuwe overkapping. Mede door de gevolgen van het Coronavirus heeft dit overleg vertraging opgelopen. Op dit moment verkeren we in een nieuwe fase waarbij we op verzoek van de gemeente een schetsplan dienen op te stellen en in te dienen.
Parallel aan deze laatste fase heeft het bestuur een kennismakingsgesprek gehad met de toezichthouders van de gemeente Zwijndrecht. Waar de gemeente voorheen te kennen had gegeven dat het onderhoud aan het terras voorlopig niet zou gaan plaatsvinden, lijkt het erop dat de gemeente voornemens is om aan het onderhoud van het terras een hogere prioriteit te gaan geven. Vanuit onze zijde zullen we alles op alles zetten om het onderhoud aan het terras en de plaatsing van de nieuwe overkapping zoveel als mogelijk is, efficiënt op elkaar te laten afstemmen.

Tot zover dit tussentijdsbericht van de WT.

Op 10 februari 2020 heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) groen licht gegeven voor de uitvoering van vernieuwing inrichting van het terras.

De WT Commissie zal vanaf nu regelmatig berichten over het verloop van dit alles.

De WT Commissie is verheugd dat er tijdens de ALV toezeggingen zijn gedaan om als vrijwilliger betrokken te raken bij dit project. De WT Commissie zal daar in de toekomst dankbaar gebruik van maken. En vergeet niet, van deze vernieuwing gaan we allemaal (van jong tot oud) heel veel plezier beleven!

Verder is de WT Commissie blij verrast met de enorme inzet van de leden van de werkcommissie. Er is door hen in korte tijd veel en vooral ook zwaar werk verzet; chapeau voor de leden van de werkcommissie. Verder heeft Ron Pols met zijn ”groene” vingers flink gesnoeid rondom het jeugdhonk.

De “piketpaaltjes” voor de nieuwe overkapping zijn geslagen.

We zijn nu in afwachting van de gemeente of er al dan niet een vergunning(en) vereist is/zijn. Ondertussen moet het jeugdhonk “ontruimd” en verwijderd worden. Peter van Bodegom zal de ontruiming coördineren.

De WT Commissie wil de leden graag betrekken bij dit mooie project. Als je vragen hebt of als je je hulp wilt aanbieden dan weet je ons te vinden. Alle hulp is welkom; samen staan we sterk/samen zijn we “Heer Jan”! De gezelligste tennisclub in Heerjansdam en omstreken :).   

De WT Commissie Huug Noordermeer Krijna Robbe Gera en Frits Meijer Ed van Gruijthuijsen