Introdoc├ęs

Introducés kunnen alleen samen met een Heer Jan lid van een baan gebruik maken.    

Wat te doen

Reserveer online (via app of website van Heer Jan) een baan en geef aan dat je met een introducé gaat spelen.

Koop – voordat je  de baan op gaat – in de kantine een betalingsbewijs voor een introducé ad € 5,-- (jeugd € 2,50). Als er geen kantinedienst is, kan je zelf op de kassa afrekenen. Neem het pinbonnetje mee! Je kunt het bedrag ook overmaken naar NL71 RABO 0137515871 tnv T.V. Heer Jan.

Voor senioren is dat € 5,00 en voor jeugd 1/m 17 € 2,50.

De geldigheidsduur van een introducébewijs is altijd een dagdeel, dus van

  • 08.00 tot 13.00 uur, of
  • 13.00 tot 18.00 uur, of
  • 18.00 tot 23.00 uur.

Beperkingen ten aanzien van periode c.q. tijdstippen

Je mag geen introducé meenemen tijdens:

  • Het open toernooi voor de jeugd (2021 = 19 t/m 25 juli)
  • Het open toernooi voor de senioren (2021 = 16 t/m 22 augustus
  • De clubkampioenschappen (2021 = 29 augustus t/m 5 september)
  • De KNLTB 2021 competitiedagen (zie website of agenda KNLTB app.)
  • Alle andere door de vereniging georganiseerde evenementen (zie website of agenda KNLTB app.)
  • Het winterseizoen indien de gravelbanen gesloten zijn. Een winterlidmaatschap voor de smashcourtbanen is voor die periode een alternatief om te overwegen.

Overtredingen

Ieder lid heeft het recht om een overtreder van deze regels aan te spreken en hem / haar te vragen om de baan te verlaten. Melding aan het bestuur is van belang om herhaling hiervan te voorkomen.