Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende 4 leden: 
 
De verdeling van taken en aandachtsgebieden ziet er op dit moment zo uit: 
 
Voorzitter: Robert Weijts [email protected] 
 • Houdt overzicht op verenigingszaken in het algemeen 
 • Vertegenwoordigt de vereniging richting externen (KNLTB, gemeente Zwijndrecht en dergelijke) 
 • Is aanspreekpunt voor de interne commissies en functionarissen

Secretaris: Sabine van Eden [email protected] 

 • Is de spin in het web van alle in- en uitgaande communicatie 
 • Borgt het overzicht op alle activiteiten van de vereniging 
 • Beheert contracten en overeenkomsten 
 • Beheert de online en fysieke archieven

Penningmeester (interim) / Webmaster: Edward Feelders [email protected][email protected] 

 • Beheert alle mediakanalen van de vereniging zoals website, KNLTB clubapp, Facebook en Instagram. 
 • Beheert het alarm- en camerasysteem
 • Beheert het (online) afhangbord  
 • Is contactpersoon voor de tennisschool   

Bestuurslid: Patrick de Jong [email protected] 

 • Is leidend in het project ter verbetering van de interne organisatie en communicatie 
 • Onderzoekt de positionering van de vereniging ten opzichte van andere tennisverenigingen in de omgeving 
 • Is actief bij ledenwerving in het algemeen
 • Is contactpersoon voor de jeugd