Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende 5 leden: 
 
De verdeling van taken en aandachtsgebieden ziet er op dit moment zo uit: 
 
Voorzitter: Robert Weijts [email protected] 
 • Houdt overzicht op verenigingszaken in het algemeen 
 • Vertegenwoordigt de vereniging richting externen (KNLTB, gemeente Zwijndrecht en dergelijke) 
 • Is aanspreekpunt voor parkbeheer, werk- en tuincommissie, daarin bijgestaan door de vrijwilligers in de genoemde commissies   

Secretaris: Sabine van Eden [email protected] 

 • Is de spin in het web van alle in- en uitgaande communicatie 
 • Borgen het overzicht op alle activiteiten van de vereniging 
 • Beheren van contracten en overeenkomsten 
 • Beheren van online en fysieke archieven

Penningmeerster (intrim) en Webmaster: Edward Feelders [email protected] 

 • Beheert alle mediakanalen van de vereniging zoals website, KNLTB clubapp, Facebook en Instagram. 
 • Beheert het alarmsysteem in de kantine 
 • Beheert het camerasysteem 
 • Beheert het (online) afhangbord  
 • Is contactpersoon voor de tennisschool   

Bestuurslid: Patrick de Jong [email protected] 

 • Is leidend in het project ter verbetering van de interne organisatie en communicatie 
 • Onderzoekt de positionering van de vereniging ten opzichte van andere tennisverenigingen in de omgeving 
 • Zal mede actief zijn bij ledenwerving in het algemeen